Бүх хуульчид Японд онлайн. Хамгийн том хууль эрх зүйн портал нь Uponese хуульчид.


ХУУЛЬ эрх зүйн СИСТЕМ нь ЯПОН: ТҮҮХ, ШҮҮГЧИД, ХУУЛЬЧИД, УРТ СОРИЛТ, ЯЛ шийтгэл - Баримт, Мэдээлэл


Тайвань болон бусад олшруулах

Хандлага чиглэсэн шүүхийн эхлэв өөрчлөлт нь зарим талаараа дахь 2000s ажилтан эхэлсэн шаардажурамшуулал ажил нь тэд хийсэн тэдний компаниуд (Үзнэ үү Шинжлэх ухаан. Нээлт Цэнхэр ДИОД) болон компаниуд эхэлсэн гэж дараа өрсөлдөгч Хятад.

infringing тэдний патент

Өмнөд Солонгос. тэдний загвар.