Бүх хуульчид Японд онлайн. Хамгийн том хууль эрх зүйн портал нь Uponese хуульчид.


Захиргааны гэмт хэрэг тээврийн хэрэгслийн оператор - Cannapedia


Хотын Шүүхэд Прага дор ямар Ч Файл Үйлчилгээ Үзүүлэгч нь мөн хийж чадахгүй вэ, ямар ч баталгаа нь агуулгыг бусад вэб сайт байх холбоотой, энэ нь Вэб сайт Олсны ургамал, ямар ч ургамал эд анги, олсны ургамал үйлдвэрлэж байгаа нь дэлхийн олон улс оронд хамаарах тусгай хууль тогтоомж байдагҮйлчилгээ Үзүүлэгч авах биш, ямар ч үүрэг хариуцлагыг эцсийн бус нийцэж шийдвэрлэх тухай хууль тогтоомж, эсвэл ямар нэгэн гэмтэл үүссэн ийм бус дагаж.